logo
logo
sr_animation

Salgs og leveringsbetingelser

1. Ordreprocedure ved varekøb eller reparation/service
1.1. Ordre kan afgives på telefon eller pr e-mail. Ved afgivelse af en ordre accepterer kunden samtidig at leverandøren kan påbegynde leverancen/reparationen på baggrund af de i ordren indeholdte informationer
1.2. Ved større ordreafgivelser (herunder køb af motor/installation) kan leverandøren forlange at kunden underskriver ordrebekræftelse/tilbud

2. Priser og betaling
2.1. Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms.
2.2. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser,told,skatter,afgifter mv vedrørende den aftalte leverance.
2.3. Ved varekøb fremsendes faktura til betaling inden varekøbet kan leveres til kunden.
2.4. Ved reparation/service afregnes ydelsen efter endt behandling ved fremsendelse af faktura til kunden.
2.5. Betaling kan ske ved kontooverførsel på fakturaens angivne kontonummer.
2.6. Betalingsfrist er netto kontant med mindre andet er aftalt.
2.7. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er leverandøren berettiget til at beregne renter (2%) af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag samt opkræve rykkergebyr (100 kr) for fremsendte rykkerskrivelser.

3. Levering af varekøb
3.1. Varen er leveret, når forsendelsen er overleveret til kunden. Risikoen for tab eller skade på varen overgår til kunden , når varen er blevet leveret.
3.2. Sædvanlig leveringstid er 1-2 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for ordrebekræftelses afgivelse. Såfremt en vare ikke er på lager, kan der dog gå længere tid.
3.3. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter leverandøren snarest muligt kunden herom pr e-mail/telefon. Såfremt leverandøren har underrettet om en forsinkelse pr e-mail, kan denne forsinkelse ikke påberåbes som misligholdelse af aftalen.
3.4. Forsendelser sendes med Post Danmark. Fragtomkostninger betales af kunden.

4. Fortrydelsesret ved varekøb
4.1. Fortryder kunden sit køb, giver leverandøren fuld returret. En vare, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til leverandøren såfremt dette sker senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen.
4.2. En vare, der returneres, skal ledsages af en faktura i original eller kopi.
4.3. Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne ved returneringen af varen.
4.4. Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringomkostningerne, vil blive tilbagebetalt efter returnering af varen.
4.5. Returnering af en vare kan ske ved at sende den til nedenstående adresse:
Tempo Marine Service, Søhesten 3b. 2635 ishøj.  Att. Camilla
4.6. “Særlige skaffevarer” kan ikke returneres. Kunden skal gøres opmærksom på dette inden ordren Igangsættes.

5. Reklamation
5.1. Kunden har 2 års reklamationsret på alle købte varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl, der viser sig 2 år efter at en vare er blevet leveret.
5.2. Reklamationsret ten dækker ikke defekter der skyldes almindeligt slid, forkert brug eller betjening af en vare, eller anden bruge og anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres sammen med varen.
5.3. Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes indenfor rimelig tid, efter at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

6. Garantibestemmelser på motor
6.1. Den autoriserede. forhandler henviser til gældende garantibestemmelser fra den enkelte marine-motor leverandør; herunder Yanmar, Honda og Suzuki

7. Andet
7.1. Spørgsmål vedr. levering og betaling kan ske på telefon 23646006 eller på følgende e-mail adresse: Christensen@tempomarineservice.dk
7.2. Leverandøren tager forbehold for prisændringer, tastefejl, udsolgte/udgåede varer, moms-og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.
7.3. Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist der måtte opstå på baggrund af disse salgsbetingelser.